yöntem

« Sözlük Dizinine Dön

Metod. Usûl 1. Bir amacın gerçekleştirilmesi, bir hedefe ulaşılabilmesi için izlenen yol, prosedür ve stratejiler bütünü. 2. Araştırma, çalışma ve bir sonuç elde etmek için kullanılan akıl yürütme biçimi.

« Sözlük Dizinine Dön