toplu eylem

« Sözlük Dizinine Dön

kolektif eylem. Ortak çıkarı bulunan bir grup veya topluluğun belirli bir ortak amaca yönelik olarak örgütlü yahut örgütsüz olarak gerçekleştirdiği eylem.

« Sözlük Dizinine Dön