toplam sabit işgücü yanılgısı

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ekonomide toplam istihdam edilecek işgücünün sabit olduğu varsayımıyla işgücü piyasasını açıklamaya çalışmanın yol açtığı ileri sürülen yanılgı. Buna göre genelde artan istihdam yeni alanlarının oluşmasına yol açar, tersine toplam istihdamın azaltılması da toplam ekonomik faaliyetleri azalttığı ve bu sebeple işgücüne olan talebi düşürdüğü için açık pozisyonlarının sayısında artış sağlamaz. Bu nedenle mevcut çalışanların aylık çalışma sürelerini kısıp veya gelen göçmen işçiliğe sınırlama getirip işsizliğin azaltılabileceği görüşü, toplam sabit işgücü varsayımına dayandığı için yanıltıcıdır. bkz. kadın işgücü katkısızlığı yanılgısı.

İngilizcesi:
lump of labour fallacy
« Sözlük Dizinine Dön