toplu sözleşme

« Sözlük Dizinine Dön

İşçi temsilcisi sendikal örgüt ile işveren temsilcisi kuruluş arasında yapılan pazarlıklar sonucu oluşturulan ve ücret düzeyi, sosyal güvence ve diğer yardımlar gibi çalışma koşullarını düzenleyen yazılı anlaşma.

İngilizcesi:
collective bargaining
« Sözlük Dizinine Dön