grev

« Sözlük Dizinine Dön

1. Ücretlilerin, çalışma ve ücret şartlarında bir düzelme elde etmek amacıyla hep birlikte işi durdurmaları eylemi. 2. Emek piyasasında işçi ile işverenlerin ücretler, sosyal haklar ve diğer çalışma koşulları ile ilgili olarak yaptıkları pazarlık sonunda anlaşmaya varamamaları durumunda işçilerin toplu halde işi bırakmaları. bkz. lokavt, toplu sözleşme.

İngilizcesi:
strike
« Sözlük Dizinine Dön