grup lehine yanlılık

« Sözlük Dizinine Dön

Bireylerin, diğer gruplara karşı, mensubu oldukları grup lehine tutum ve tavır alma yönünde güçlü eğilimler taşımaları. bkz. etnik merkezcilik.

İngilizcesi:
in-group bias
« Sözlük Dizinine Dön