grup düşüncesi

« Sözlük Dizinine Dön

Özellikle küçük, dışa kapalı gruplarda karar verirken grup içerisinde tutarlılık, dayanışma ve görüş birliği sağlama arzusunun bir sonucu olarak grup liderleri tarafından geliştirilen düşüncelerin, aynı konuda başka düşünme biçimlerini araştırmaktan daha önemli kabul edildiği düşünme tarzı.

İngilizcesi:
group thinking
« Sözlük Dizinine Dön