düşünme

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanı diğer canlılardan ayıran, gerçekliği kavrayıp kavramsallaştırabilmesini ve eşyanın hakikatini anlamasını sağlayan yeti. Düşünme yetisinin, insanı öteki yaratıklardan ayırdığı ve onu üstün kıldığı genel kabul görmekle birlikte, bu yetinin sadece beynin bir fonksiyonu olup olmadığı tartışmalıdır.

İngilizcesi:
thinking
« Sözlük Dizinine Dön