bencillik

« Sözlük Dizinine Dön

Egoizm. Enaniyet. 1. Kendini düşünme, benliğini öne çıkarma. 2. Bireyin bütün eylem, etkinlik ve davranışlarında kendi bireysel çıkarlarını ön planda tutması biçiminde tezahür eden kişilik türü. 3. Kişinin düşünce, davranış ve ilişkilerinde, başkalarına zarar verip vermediğine bakmaksızın, sadece kendi menfaatini hesaba katması, her türlü kararında en temel kriter olarak kişisel çıkarlarını gözetmesi, karşılığında diğer her şeyi feda edecek kadar kendi çıkarına düşkün olması.

İngilizcesi:
egoism
« Sözlük Dizinine Dön