dayanışma

« Sözlük Dizinine Dön

Bir grup içinde yer alan bireylerin aralarında veya grupların birbirleriyle olan ilişkilerinde, karşılıklı yardımlaşma, işbirliği, ortak tavır ve toplu eyleme bağlı olarak gelişen bağlılık duygusu. bkz. organik dayanışma, mekanik dayanışma, asabiyet.

İngilizcesi:
solidarity
« Sözlük Dizinine Dön