asabiyet

« Sözlük Dizinine Dön

Bir topluluk, cemaat veya toplumun bireyleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan, direnme ve atılım yapabilmeyi mümkün kılan sosyal bağlılık duygusu. Gerek üretim gerekse sosyal-siyasal ilişkilerde birlikte eylem yapabilmeyi ifade eden asabiyet, kan bağından kaynaklanabileceği gibi; din, dil, kültür yahut gelenek birliğinin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Asabiyet kavramı İbn-i Haldun’un uygarlıkların yükseliş ve çöküşünü izah ederken ileri sürdüğü umran nazariyesinin temeline yerleştirdiği bedeviyet ve hadariyet gibi birkaç temel kavramdan biridir.

İngilizcesi:
group feeling
« Sözlük Dizinine Dön