bedeviyet

« Sözlük Dizinine Dön

Göçebelik. Göçerlik. 1. Yerleşik hayatın henüz yaygınlaşmadığı, buna bağlı olarak, medeniyetin gelişmediği bir ortamda söz konusu olan sade, göçebe yaşam tarzı. 2. Her medeniyetin doğuşuna zemin hazırlayan ve topluluk bireyleri arasındaki asabiyetin güçlü, yüz yüze ilişkilerin yaygın olduğu; siyasal anlamda ise devlet kurabilmek veya kurulmuş devleti güçlendirmek için gerekli toplumsal enerjinin yoğun olduğu aşama. (İ. Haldun) bkz. hadariyet, barbarlık, uygarlık.

İngilizcesi:
nomadism
« Sözlük Dizinine Dön