beden sosyolojisi

« Sözlük Dizinine Dön

Giyim, cezalandırma ve cinsellikle ilgili ortak düzenlemeler başta olmak üzere, toplumsal alana ait kabul edilen dini, hukuki veya ahlâkî bir çok ilişki ve düzenlemenin nesnesi olan insan bedeninin, farklı toplumsal ve kültürel bağlamlar içinde nasıl kullanıldığını inceleyen sosyoloji dalı.

İngilizcesi:
sociology of body
« Sözlük Dizinine Dön