barbarlık

« Sözlük Dizinine Dön

1. Etnik kökeni antik Roma ve Yunan uygarlığına dayanmayan insanlara ait her şey. 2. Evrimci yaklaşıma göre insanlık tarihindeki aşamalardan biri. Buna göre ekonomik yapının avcılık ve toplayıcılığa dayandığı döneme yabanilik dönemi; tarımın geliştirilip yerleşik hayatın başladığı döneme de barbarlık dönemi denmektedir. Bu bağlamda, hayvanların evcilleştirildiği ve sulu tarımın yapıldığı döneme, orta barbarlık dönemi; demirin kullanılmaya başlandığı döneme yukarı barbarlık dönemi; yazının icadı ile başlayan döneme de uygarlık dönemi adı verilmektedir. (L.H. Morgan) bkz. uygarlık, bedeviyet, hadariyet.

İngilizcesi:
barbarism
« Sözlük Dizinine Dön