gens

« Sözlük Dizinine Dön

İktisadi kaynaklar ile siyasal iktidarın paylaşımının henüz hiyerarşik ve otoriter bir nitelik kazanmadığı, üyelerinin her konuda eşit olduğu, kandaşlık bağıyla birbirlerine bağlı insan topluluğu. (L.H. Morgan) bkz. askeri demokrasi, aşiret, barbarlık.

İngilizcesi:
gens
« Sözlük Dizinine Dön