aşiret

« Sözlük Dizinine Dön

Klan. Anne veya baba yoluyla aynı atadan geldiğine inanan, aynı kültürü paylaşan ve aynı coğrafi alanı kullanan, bu yüzden de aralarında sıkı bir birbirine bağlılık ilişkisi görülen küçük insan topluluğu. bkz. kabile, gens.

İngilizcesi:
clan
« Sözlük Dizinine Dön