nitelik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Sayısal-matematiksel ifadelere dökülemeyen, ölçülebilirliğe konu olmayan özellikler. Örn. Bilgi-beceri sahibi olmak, bilgisayar kullanabilmek, yabancı dil bilmek. bkz. nicelik. 2. Kalite. Bir nesne, olgu ve ilişkiyi özgün kılan sıfatlar, ayırt edici özellikler. 3. Bir şeyin nasıl olduğunun belirtildiği durum.

İngilizcesi:
quality
« Sözlük Dizinine Dön