sayısal

« Sözlük Dizinine Dön

Kantitatif. Niceliksel. Sayılara, rakamlara, istatistiksel ve matematiksel verilere dayalı. Sözel olmayan.

« Sözlük Dizinine Dön