azınlık grubu

« Sözlük Dizinine Dön

Sahip oldukları farklı özelliklerden dolayı içinde yaşadıkları toplumda diğer insanlardan ayrı tutulan, baskıya uğrayan, eşitsiz muamele gören ve çoğunlukla da sayısal olarak azınlık durumunda olan insan topluluğu.

İngilizcesi:
minority group
« Sözlük Dizinine Dön