gelenek

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir topluluğun kendinden önceki nesillerden devralıp kısmen dönüştürerek sonraki nesillere devrettiği, inanç, kurum ve seremonileri de içeren her türlü uygulama ve toplumsal pratikler. 2. Doğru veya yanlışlığı daha güçlü hissedilen, ihlal edilmesi yaptırım gerektiren âdetler. bkz. âdet, görenek.

İngilizcesi:
tradition
« Sözlük Dizinine Dön