din

« Sözlük Dizinine Dön

1. Geniş anlamda, yaşam biçimi; hayatın nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusunda benimsenen düşünce, inanç, ilke ve değerler bütünü. 2. Dar anlamda, evrendeki düzeni ve hayatı ancak yaratıcı bir tanrının varlığı ile anlamlandırarak, insanlığı kurtuluşa davet eden çağrılardan her biri. İnsanlar tarafından konulan ilkeler çerçevesinde oluşturulan dine beşeri din; ilkeleri vahiy yoluyla peygamberler tarafından insanlara iletilen dine de semavi din denir. Bu çerçevede Mecusilik beşeri dinlere, İslam ise semavi dinlere birer örnek olarak verilebilir.

İngilizcesi:
religion
« Sözlük Dizinine Dön