organik dayanışma

« Sözlük Dizinine Dön

Modern sanayi toplumlarında görülen, hem kültürel açıdan, hem de işbölümündeki uzmanlaşma sonucunda bireylerin varlıklarını sürdürebilmek için birbirlerine karşı olan bağımlılıklarının meydana getirdiği dayanışma. (E. Durkheim) bkz. dayanışma, mekanik dayanışma.

İngilizcesi:
organic solidarity
« Sözlük Dizinine Dön