güç dengesi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Gücün karşıt taraflar arasında dengeli bir biçimde dağılması. Belirli bir alanda birbirine rakip güçlerin, yelpazenin belirli kanatlarını işgal etmek suretiyle oluşturdukları dengeli bütünlük. 2. Uluslararası ilişkilerde, zamanla değişse de ülke veya diğer uluslararası aktörlerin güçlerinin dengelendiği fiili durumlar, ya da bu durumlar sonucu ortaya çıkan politikalar. bkz. dehşet dengesi.

İngilizcesi:
balance of power
« Sözlük Dizinine Dön