aydınlanma

« Sözlük Dizinine Dön

1. Rasyonalizm (akılcılık), sekülerizm (laiklik), individualism (bireycilik) ve hümanizm (insancılık) sütunları üzerine bina edilmiş zihniyet ve dünya görüşü. 2. İnsan ve doğayı ortak bir akıl paydasında birleştirerek, aklı nesnel bir bilgi üreteci, insanı da üretilen bu nesnel bilgiyle evreni sınırsız bir şekilde dönüştürme hakkına ve yetkisine sahip bir ontolojik kategori olarak gören anlayış. 3. Kendi zihinsel ürünleri dışında, insanın hayatını biçimlendirecek hiç bir ilke ve değer kabul etmeyen anlayış. 4. Ortaçağın dini fanatizmi, Kilise tahakkümü, hurafeler ve aristokrasinin egemenliği anlayışına karşı bilim, akıl ve ekonomik bireyciliği öne çıkaran anlayış.

İngilizcesi:
enlightenment
« Sözlük Dizinine Dön