kategori

« Sözlük Dizinine Dön

1. Nicelik, nitelik veya düzey bakımından benzer özelliklere sahip nesne, ifade veya kelimelerin oluşturduğu bütünlük, homojen yapı. 2. Bir ifadede yer alan ögelerden herhangi birisinin, söz konusu ifadeyi anlamsız hale getirmemek kaydıyla yerine ikame edilebilecek diğer kelime veya kelime gruplarıyla aralarında var olan ortaklık.

İngilizcesi:
category
« Sözlük Dizinine Dön