artık emek

« Sözlük Dizinine Dön

Artı emek. Karşılığı ödenmeyen emek. İşçinin, ücretini aldığı normal çalışma süresinin ötesine taşan ek-süre zarfında sarfettiği, karşılığı kendisine ödenmeyen emek. Marksist kurama göre, ‘insanın insan tarafından sömürülmesi’ temeline dayanan üretim biçimlerine özgü tarihsel bir kategori olan artık emek ya da artı emek, işgücünün maliyeti ile ürettiği ürün değeri arasındaki farka tekabül eden emeği belirtir.

« Sözlük Dizinine Dön