aydınlanma çağı

« Sözlük Dizinine Dön

Batı dünyasında, Rönesans ve Reform hareketleriyle başlayarak, önceleri Kilisenin dogmalarına karşı bir başkaldırı niteliğinde iken, zamanla dinin yol göstericiliğini reddeden ve insanın ilerlemesinin ancak akıl ve bilim sayesinde gerçekleşebileceğini kabul eden bir anlayışa dönüşen Aydınlanma düşüncesinin egemen olduğu zihinsel dönüşümün meydana geldiği, 17. ile 19. yüzyıl arası dönem. 20. yüzyıl, uzaya gidilmesi nedeniyle uzay çağı, bilgi teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle de bilgi çağı gibi alternatif adlarla karakterize edilmektedir.

İngilizcesi:
the age of enlightenment
« Sözlük Dizinine Dön