modernizm

« Sözlük Dizinine Dön

Aydınlanma çağı ile gelen zihinsel dönüşümün ortaya çıkardığı ideoloji ve yaşam biçimi. Hümanizm, sekülerizm ve demokrasi sacayağı üzerine kurulu; egemenliği insana özgüleştiren, kurtuluşu dinde değil bilimde arayan, insanbiçimci ve insanmerkezci dünya görüşü. bkz. aydınlanma çağı, hümanizm, sekülerizm, demokrasi, insanbiçimcilik, insanmerkezcilik.

İngilizcesi:
modernism
« Sözlük Dizinine Dön