fundamentalistler

« Sözlük Dizinine Dön

1. Fundamentalizmi benimseyenler. 2. Kökleri evrim, bilimsel analiz ve modernizm konularında yoğun öğreti kavgalarının yaşandığı 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarına kadar giden Protestanlar. İsimlerini, Hristiyanlığın esaslarını savunanlar anlamında “The Fundamentalists” (1910-1915) başlıklı bir dizi risaleden almışlardır.

İngilizcesi:
fundamentalists
« Sözlük Dizinine Dön