fundamentalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Köktencilik. 1. Kendisi için doğru olduğunu düşündüğü şeyin başkaları için de öyle olması gerektiğini düşünme, buna bağlı olarak da başkalarına belirli doğrular dayatma tavrı. 2. Temellere dayanma, köktencilik. 3. Yirminci yüzyılın başlarında, Kitab-ı Mukaddes’in nihai otorite olduğunu kabul ederek modernist ve bilimsel eleştirilere karşı çıkan Hristiyan hareketi. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra batılılaşma, modernleşme ve laikleşmeye karşı çıkan ve sağlam, güvenilir ve bağlayıcı nitelikteki bilgilerin, İslam’ın kaynak kitaplarında mevcut olduğu için, hakikatin modern literatürde değil bu kaynaklarda aranması gerektiğini savunan yaklaşıma İslami fundamentalizm, söz konusu yaklaşımı benimseyenlere de fundamentalist İslamcı denmektedir.

İngilizcesi:
fundamentalism
« Sözlük Dizinine Dön