evrim

« Sözlük Dizinine Dön

Tekamül, mükemmelleşme. Basit, sade ve biçimsiz olandan, belirgin ve karmaşık olana, ilkelden mükemmele doğru doğrusal, düzenli ve ilerlemeci nitelikteki değişim. Evrilme, bir halden başka bir hale başkalaşarak geçme.

İngilizcesi:
evolution
« Sözlük Dizinine Dön