evrimci metodoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Bilginin nasıl geliştiğine ilişkin olarak biyolojik evrim teorisinden esinlenerek geliştirilen ve canlıların gelişiminin evrimsel bir seyir izlediği iddiasına paralel olarak, insan bilgisinin de en güçlü biçimde kendisini savunabilen teorilerin hayatta kaldığı; buna karşılık, zamanının entelektüel ortamına ayak uyduramayan teorilerin eleştiri süreciyle ayıklandığını savunan bilgi-teorik yaklaşım. Buna göre rasyonel eleştirel süreç, evrim teorisindeki çevreye uyum sağlayamayan canlıların ayıklanması anlamına gelen doğal ayıklanma süreciyle benzer bir işlev görmektedir. Bilgi dünyasında da eleştirel sorgulama sürecine en uygun tepki veren düşünceler varlıklarını sürdürmekte, diğerleri yok olup gitmektedir. Bu yüzden sağlam bilgiyi diğerlerinden ayırmaya yarayan temel ölçüt, tüm eleştiri ve sorgulamalara rağmen varlığını sürdürecek düzeyde taraftar bulabilmesi, yani doğal ayıklanmaya direnebilmesidir. bkz. epistemoloji, evrim, evrimcilik.

İngilizcesi:
evolutionary methodology
« Sözlük Dizinine Dön