evrimcilik

« Sözlük Dizinine Dön

Hayatın temel işleyiş yasasının evrim olduğunu ve her toplumun sürekli bir evrim sürecinin ürünü olarak ortaya çıktığını ileri süren görüş. Hayatın başlangıcı, türlerin kökeni ve canlıların yaşam serüvenini evrimci bir bakış açısıyla izah eden ve C. Darwin tarafından sistemleştirilen kurama evrim teorisi; doğal ayıklanma ile bir türün diğerine dönüştüğünü savunan evrim görüşüne de biyolojik evrimcilik denir. bkz. sosyal evrimcilik, Darwinizm, evrim.

İngilizcesi:
evolutionism
« Sözlük Dizinine Dön