sosyal evrimcilik

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumların basitten karmaşığa doğru ilerleyen bir süreç izlediğini, aynen canlıların basit organizmalardan insana doğru izledikleri evrim gibi toplumların da basit, sade yapı, kurum ve ilişkileri ifade eden ilkel toplumdan uygar topluma doğru bir evrim süreci içinde olduklarını iddia eden yaklaşım. bkz. evrim, sosyal Darwincilik.

İngilizcesi:
social evolutionism
« Sözlük Dizinine Dön