süreç

« Sözlük Dizinine Dön

Vetire. 1. Bir ürün elde etmeye yönelik amaçlı ve aşamalı etkinlikler dizisi. 2. Niceliksel zaman açısından veya aralarındaki ilişki bakımından ard arda gelen oluşumlar dizisi. 3. Bir sonucu hazırlayacak biçimde bilinçli müdahale sonucu veya kendiliğinden gelişen olaylar silsilesi.

İngilizcesi:
process
« Sözlük Dizinine Dön