sosyal eşitsizlik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bireylerin içinde yaşadıkları toplumun servet, iktidar ve prestij dağılımında eşitsiz konumda olmaları. 2. Sosyal farklılaşma sonucu, toplumdaki zenginlik, güç ve saygınlığın bireyler arasında dengesiz ve eşitsiz dağılımı.

İngilizcesi:
social inequality
« Sözlük Dizinine Dön