servet

« Sözlük Dizinine Dön

Belirli bir anda birey, şirket, hanehalkı veya organizasyonun sahip olduğu taşınabilir veya taşınmaz mal, mülk, kıymetli eşya ve varlıkların parasal değeri. Bir akım değişken olan tasarrufların birikip mal-mülke dönüşmüş hali olan servet bir stok değişkendir. Cari dönem ile bir önceki dönemin servet stoku arasındaki fark, cari dönemin tasarruflarına eşittir. bkz. gelir, akım değişken, stok değişken.

İngilizcesi:
wealth
« Sözlük Dizinine Dön