gelir

« Sözlük Dizinine Dön

Belirli bir zaman aralığı (gün, hafta, ay, yıl) esas alınarak birey, işletme, hanehalkı veya organizasyonun eline geçen ekonomik değerler. Üretim faktörü (emek, sermaye, toprak, girişim) sahiplerinin bu faktörlerin istihdamı ya da kullanımı karşılığında elde ettikleri ayni veya nakti karşılık. bkz. servet.

İngilizcesi:
income
« Sözlük Dizinine Dön