şirket

« Sözlük Dizinine Dön

İki veya daha fazla kişinin belirli bir faaliyet yapmak ve bundan elde edilecek kazancı paylaşmak amacıyla ve yasaların öngördüğü belirli şartlar altında emek ve sermayelerini belirli oranlarda bir sözleşmeyle bir araya getirerek oluşturdukları kurum, ortaklık. bkz. adi şirket, anonim şirket, limited şirket.

İngilizcesi:
company
« Sözlük Dizinine Dön