anonim şirket

« Sözlük Dizinine Dön

En az beş kişi tarafından kurulabilen, bir ticari unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan ve ortakların sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye paylarıyla sınırlı olan ticari şirket. Anonim şirketler ana sözleşmede açıkça belirtilmek şartıyla, kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi faaliyetle uğraşabilirler.

İngilizcesi:
joint-stock company
« Sözlük Dizinine Dön