mal

« Sözlük Dizinine Dön

1. Daha fazlası daha çok fayda sağlayan, imkanlar elverdiği ölçüde daha fazla tüketilmesi arzu edilen şey. 2. Son tahlilde insan ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan, doğada bulunan veya insan tarafından üretilmiş, maddi varlığı olan her şey. Doğada bol miktarda bulunan, üretim ve mübadeleye konu olmayan, kullanılmaya elverişli hale gelmeleri için insan emeği gerektirmeyen ve tüketim için bir bedel ödenmeyen hava ve güneş gibi maddelere bedava mallar; insanlar tarafından üretilmiş ve tüketim için belirli bir bedel ödenen maddelere de iktisadi mallar veya ekonomik mallar denir. Ekonomik malların zorunlu mal, lüks mal, normal mal, aşağı mal, ara malı ve nihai mal gibi çeşitli kategorileri vardır. Su örneğinde olduğu gibi, nüfusun ve ihtiyaçların artması, israflı kullanım gibi nedenlerle önceleri bedava mal kategorisinde sayılan bazı maddeler zamanla ekonomik mala dönüşmektedir. bkz. hizmet, meta, kötü mal, kötü hizmet. bkz. mal çeşitleri.

İngilizcesi:
goods
« Sözlük Dizinine Dön