tüketim

« Sözlük Dizinine Dön

İktisadi mal veya hizmetlerin belirli bir bedel ödenerek insan ihtiyaç veya istekleri doğrultusunda kullanılması. Üretimin ihtiyaçlara göre değil pazarlanabilme imkanlarına göre ayarlandığı, reklam, moda gibi araçlarla tüketimin teşvik edildiği toplum yapısına tüketim toplumu; mal ve hizmetlerin standartlaştırılıp yaygınlaştırılması ve birlikte yaşamanın getirdiği karşılıklı etkileşimin doğal bir sonucu olarak bireylerin tek tek değil, gruplar halinde tüketici oldukları tüketim biçimine de toplu tüketim denir.

İngilizcesi:
consumption
« Sözlük Dizinine Dön