tüketimcilik

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanın değerini tüketim kapasitesine indirgeyen ve değer artışını da tüketim kapasitesinin artırılmasına bağlayan yaklaşım.

İngilizcesi:
consumerism
« Sözlük Dizinine Dön