Davis-Moore tezi

« Sözlük Dizinine Dön

Kingsley Davis ve Wilbert Moore adlarına atfen, toplumsal tabakalaşmanın bütün toplumlarda görülmesini, toplum düzeninin sağlanmasına olumlu katkı vermesine bağlayan yaklaşım. Buna göre toplum içinde servet, statü ve prestije göre insanların gruplanması ve bu amaçla gruplar arasında bir hiyerarşi oluşturulması, toplumsal düzenin sağlanması ve etkin bir işbölümünün oluşturulmasına hizmet ettiği sürece faydalıdır. bkz. tabakalaşma.

İngilizcesi:
Davis–Moore thesis
« Sözlük Dizinine Dön