doğal ayıklanma

« Sözlük Dizinine Dön

Tabii seleksiyon. Doğal seçilim. Canlıların güçlü ve çevreye uyum sağlama yeteneğine sahip olanlarının hayatta kalıp diğerlerinin öldüğü, böylece canlılar arasında doğal koşullara ve bu koşulların değişimine uyum sağlama yeteneğine bağlı olarak meydana gelen yaşam mücadelesi. (C. Darwin) Evrim teorisinin temel kavramlarından biri olan doğal ayıklanma, canlılar arasında sürekli hayatta kalma mücadelesi sonucunda en güçlülerin ve çevreye en iyi uyum sağlayabilenlerin soyunu devam ettireceğini, diğerlerinin ise yok olacağını ifade eder. bkz. dinsel seçilim, cinsel seçilim.

İngilizcesi:
natural selection
« Sözlük Dizinine Dön