sosyal Darwinizm

« Sözlük Dizinine Dön

Canlıların evrimi ile toplumsal gelişim süreçleri arasında paralellik kurarak, C. Darwin’in evrim kuramı yardımıyla, toplumsal gelişim sürecini açıklamaya çalışan yaklaşım. Buna göre, doğada olduğu gibi toplumlarda da kıyasıya bir var olma mücadelesi vardır. Evrimsel bir seyir izleyen bu toplumsal mücadele sürecinde doğal ayıklanma yoluyla güçlüler hayatta kalır, zayıflar ve sisteme uyum sağlayamayanlar ise yok olurlar. bkz. evrim. 2. Darwin’in evrimci görüşlerini toplumsal hayata uygulayan, laissez-faire kapitalizmini “kaotik bir ormanda kıran kırana hayatta kalma mücadelesi” olarak nitelendiren, acizlerin yoksulluğunu ve aylakların açlık çekmesini doğa yasalarının bir gereği olarak gören anlayış. Serbest rekabetin değerine ve var olmak için ekonomik mücadelenin erdemine inanan, hayatta kalmak çabasını gelişmenin motoru olarak gören ve “en iyinin hayatta kalması”nı esas kabul eden görüş. Laissez-faire’in evrimci ilkelerle uyumlu olan tek uygun politika olduğunu, toplumun doğal yasalarla çatışmaması gerektiğini, en zayıf üyelerin altta kalmalarının normal olduğunu, böylece daha az zeki ve daha az çalışkan olanların ayıklanmasıyla toplumun iyileşeceğini ileri süren bakış açısı. (H.Spencer, W.G Summer)

İngilizcesi:
social Darwinism
« Sözlük Dizinine Dön