doğa

« Sözlük Dizinine Dön

Tabiat. 1. Dinsel referanslara dayalı dünya görüşüne göre, yaratılmış olan her şeyi içine alan ortam. 2. Maddeci dünya görüşünde, evrende meydana gelen olayları denetiminde tuttuğuna inanılan soyut güç. 3. Bir insan, hayvan ya da nesnenin fiziksel, zihinsel ve ruhsal özellikleri ile, onu kendisi yapan niteliklerin tümü.

İngilizcesi:
nature
« Sözlük Dizinine Dön