dinsel seçilim

« Sözlük Dizinine Dön

Aynı dine mensup kişilerin aralarında dayanışma oluşturmak suretiyle diğerlerine göre yaşama şanslarını artırmaları.

İngilizcesi:
religious selection
« Sözlük Dizinine Dön