dinsel rasyonalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Dinin ilkeleriyle insan aklının işleyişinin tabi olduğu ilkelerin uyum içinde olduğunu; vahiy ile aklın birbiriyle çelişmediğini; bu iki olgu arasında bir zıtlık veya çatışma olmadığı gibi, tam tersine karşılıklı birbirini tamamlayan bir ilişkinin söz konusu olduğunu; bu nedenle de sağlam bir dünya görüşünün ancak söz konusu iki bilgi kaynağının birleştirilmesiyle elde edilebileceğini savunan görüş.

İngilizcesi:
religious rationalism
« Sözlük Dizinine Dön