dini bağlılık paradoksu

« Sözlük Dizinine Dön

Dini bağlılık ile mutluk arasında bireyler karşılaştırıldığında pozitif, ancak topluluklar düzeyinde karşılaştırma yapıldığında negatif bir ilişkinin gözlenmesi. David G. Myers tarafından gözlenen bu paradoksa göre, ülkeler ve Amerika’daki eyaletler düzeyinde toplu verilerde daha dindar eyaletlerde ortalama mutluluğun dindar olmayanlara göre düşük olmasına karşın, bireysel düzeyde daha dindar olan bireylerin dindar olmayanlara göre daha mutlu olduğunu gözlemiştir. Bu durumun açıklaması henüz yapılamamıştır.

İngilizcesi:
religious engagement paradox
« Sözlük Dizinine Dön